Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.


 

I Martin Luthers fodspor - et tilbud på tværs af sognegrænserne


Vejby-Sejlstrup-Jelstrup-Harritslev-Rakkeby sogne arrangerer en sognetur til nogle af Tysklands smukke gamle kulturbyer fra den 28. august til den 4. september 2021. Tilmeldingsfristen er den 15. maj 2021. 
Skulle du være interesseret i at deltage, eller blot at vide mere om turen, så læs folderen om turen og om, hvordan du tilmelder dig her

 

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 2021


For andet år i træk må vi opgive at gå fra dør til dør for at samle ind til verdens fattigste. I stedet samler vi ind digitalt, for der er stadig hårdt brug for hjælp i verdens fattigste lande. Det betyder heldigvis ikke noget for dem, vi hjælper, om støtten er samlet ind fysisk eller digitalt. Det betyder noget, at den når frem.

Løkken Storpastorat har meldt sig som digital indsamler, så følg linket her Løkken-Børglum-Vittrup-Vrensted-Rubjerg-Lyngby samler ind, hvis du også vil være med til at støtte verdens fattigste.

Indsamlingen løber frem til midten af juni, og husk at både små og store beløb tæller.

 

Præsteindsættelse
 

På en dejlig og solbeskinnet sidste søndag i januar indsattes sognepræst, Gitte Lykke Andersen, i Løkken Storpastorat af provst Thomas Reinholdt Rasmussen. 
 

På grund af Corona-restriktionerne var der desværre ikke sammenkomst efter gudstjenesterne, men når Corona-situationen igen tillader det, vil menighedsrådet invitere til et arrangement i Sognegården, hvor der vil blive sagt velkommen til de to nye præster, Kenneth Berg og Gitte Lykke Andersen, samt et farvel til konstitueret sognepræst, Jens-Anders Djernes. 

 

 

Konfirmation 2021


I Løkken Storpastorat vælger vi at følge Biskoppens opfordring om at udskyde forårets konfirmationer. 
Det vil sige, at konfirmation 2021 i Løkken Kirke, som oprindeligt var fastsat til St. Bededag, nu vil finde sted lørdag, den 11. september 2021, kl. 10.00. 

 

Corona
 

Opdatering januar 2021:
Der er kommet nye restriktioner, og arealkravet er blevet skærpet.
Dette betyder, at gudstjenesten højst må vare 30 minutter, at gudstjenesten er uden nadver og at kun kirkesangeren må synge. Antallet af kirkegængere i kirkerne i Løkken Storpastorat er begrænset til mellem 10 og 25, afhængigt af kirkens størrelse, hvilket betyder følgende max. antal deltagere i

Løkken Kirke: 21
Vrensted Kirke: 25
Lyngby Kirke: 14
R
ubjerg Kirke: 17
Vittrup Kirke: 10
Børglum Kirke: 10