We are updating our website design to improve the experience on our site.

Personale ved Løkken og Furreby kirker

Kirkebogsførende sognepræst

Lise Nedergaard, lne@km.dk, tlf. 3071 0550.

 

Konstitueret sognepræst

Jens-Anders Djernes, jadjernes@gmail.com, tlf. 23 41 01 84 

 

Kordegn

Kirkekontoret i Løkken Sognegård er lukket pga corona-situationen. Karen Jensen træffes på karje@km.dk.

Henvendelser vedr. personregistrering rettes til kordegn Ole Mølgaard, Hjørring Kirkekontor, lokken.storpastorat@km.dk, tlf. 9890 1655.

Træffetid: mandag-fredag kl. 9.30-13

 

Graver

Per Damsgaard, loekkenkirkegaard@mail.dk, tlf. 23 43 29 12 

 

Organist

Søren Bundgaard, sbundgaardkirkemusik@gmail.com, tlf. 23 37 81 79

 

Kirkesangervikar

Tina Egebak Andersen, egebaktina@gmail.com

 

Service- og kontormedarbejder 

Karen Jensen, karje@km.dk, tlf. 98 96 37 55

 

Budget- og regnskabsholder

Bodil Træholt Nielsen, bodiltraeholt@gmail.com, tlf. 2993 9015

 

 

 

 

 

 

Ophavsret: