Personale ved Løkken og Furreby kirker

Løkken-Furreby Kirkers personale

 

KBF-Sognepræst

Lise Nedergaard, lne@km.dk, tlf. 98 99 11 41.

 

Sognepræst, konstitueret

Jens-Anders Djernes, jadjernes@gmail.com, mobil. 23 41 01 84 

 

Kordegn

Ellen Støve Lie, esl@km.dk, tlf. 98 96 37 55

 

Kirkegårdsleder

Per Damsgaard, loekkenkirkegaard@mail.dk, tlf. 23 43 29 12 

 

Organist

Søren Bundgaard, sbundgaardkirkemusik@gmail.com, tlf. 23 37 81 79

 

Kirkesanger

Ellen Støve Lie, esl@km.dk, tlf. 98 96 37 55 

 

Service- og kontormedarbejder 

Karen Jensen, karje@km.dk, tlf. 98 96 37 55

 

Budget- og regnskabsholder

Bodil Træholt Nielsen, bodiltraeholt@gmail.com, tlf. 29 93 90 15

 

 

 

 

 

 

Ophavsret: