Rubjerg Lyngby Personale

KBF-Sognepræst:

Lise Nedergaard, lne@km.dk, tlf. 98 99 11 41

 

Sognepræst, konstitueret:

Jens-Anders Djernes, jadjernes@gmail.com, mobil. 23 41 01 84. 

 

Kordegn:

Ellen Støve Lie, esl@km.dk, tlf. 98 96 37 55

 

Organist:

Anne Lindhardt Toft, lindhardttoft@gmail.com , Mobil. 23 29 32 18

 

Kirkesanger:

Mette Larsen, mettelarsen94@hotmail.com , Mobil. 24 62 82 14

 

Graver:

Tina Ritter, graver@rubjerglyngby.dk  , Mobil. 40 41 53 44 

 

Budget- og regnskabsholder:

Bodil Træholt Nielsen, bodiltraeholt@gmail.com , Mobil. 29 93 90 15

Ophavsret: