Fødsel

Forældre skal kun anmelde et barns fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.

Ugifte forældre skal registrere faderskabet - også inden 14 dage - ved at indberette omsorgs- og ansvarserklæring via www.borger.dk

Ophavsret: