Den danske Folkekirke - medlemskab

Indmeldelse

Indmeldelse i Folkekirken sker ved dåb. Er man døbt med en kristen dåb i et anerkendt trossamfund, kan man anmode om optagelse i Folkekirken ved henvendelse til en præst. Man kan også søge om genoptagelse ved at kontakte en hvilken som helst præst i Folkekirken.

 

Udmeldelse

Man kan melde sig ud af Folkekirken ved at henvende sig i sit bopælssogn, enten skriftligt eller personligt.

Hvis du vælger at udmelde dig pr. mail, har vi brug for yderligere legitimation for at sikre din identitet.
Du kan enten komme forbi kirkekontoret og forevise billedlegitimation, eller du kan legitimere dig digitalt ved, sammen med din mail, at bestille en ny Fødsels- og Dåbsattest på www.borger.dk: Vælg Familie og Børn - Navne og Navneændring - Attester. Når du har bestilt attesten, udmelder vi dig og sender dig en ny attest, påført anmærkning om udmeldelsen. 

Husk også at fortælle dine pårørende om din beslutning. Det er vigtig information for dem, hvis der skulle ske noget med dig.

Ophavsret: