We are updating our website design to improve the experience on our site.

Meninghedsråd - Medlemmer

Børglum-Vittrup Menighedsråd

 

Formand

Niels Erik Storm Gregersen, enegregersen@gmail.com , tlf. 52 24 41 86

 

Næstformand, kontaktperson, og kirkeværge for Børglum Kloster

Filip Mariegaard, skolegaarden@mail.dk, tlf. 20 46 50 08

 

Kasserer

Birgitte Bundgaard Jørgensen, gitte1963@live.com, tlf. 20 92 51 23 

 

Kirkeværge - Vittrup

Helge Ulrik, heu@danishagro.dk, tlf. 20 87 06 23 

 

Kirkeværge - Børglum

Annie Vibeke Præstegaard, anniepraestegaard@gmail.com, tlf. 20 33 09 91

 

Budget- og regnskabsholder

Elly Gregersen, enegregersen@gmail.com, tlf. 52 23 41 86 

Ophavsret: