Sorggruppe

Målgruppen er alle mennesker, som har mistet og som savner et sted at tale om sorgen og hvordan det er at leve med sorgen.

Vi snakker om de ting, gruppens medlemmer har på hjerte i en tryg atmosfære, hvor man kan være sig selv og derfor er det, vi taler om i gruppen naturligvis også fortroligt, da tillid er helt afgørende for et godt og givende forløb.

Sorggruppen mødes hver 3. tirsdag fra kl.15.00-17.00.

Der er plads til nogle få mere, man skal tilmelde sig til:

Anni Glarkrog - Mail: anni@glarkrog.com

Anni Glarkrog har mange års erfaring som psykoterapeut og har arbejdet meget med terapi i forskellige sammenhænge, den erfaring vil hun nu gerne stille til rådighed i den nye sorggruppe. Man kan læse mere på hjemmesiden: www.psykoterapi-nord.dk

Ophavsret: